lördag, februari 11, 2006

islam i Sverige

jag vet att jag tipsar så mycket om olika Sydsvenskan artiklar att man skulle kunna tro att jag är sponsrad, men det har nog mest med att göra att det är min morgontidning.
iallafall, de har haft en artikelserie om Islam i Sverige/Skandinavien, och då mest inriktat på de delar vi kanske inte möter i vår vardag.
det är en väldigt nyanserad artikelserie där man tar upp olika åsikter och låter folk berätta om sin syn på livet utan att artkelförfattarna låter sina värderingar filtrera (allt för mycket av) informationen.

ofta när man läser om islam och de mer fundamentalistiska inriktningarna i svensk media så känns det som karikatyrer där alla spår av mänsklighet saknas. denna ger en mer personlig bild, en bredare bild, så jag tycker den är definitivt läsvärd och 'tips-värdig'.

1 kommentar:

Studiomannen sa...

Tipsa på.

Det är en av de dåliga grejorna med att ha flyttat tillbaka till Halland: frånvaron av Sydsvenskan. En av Sveriges bästa tidningar. Brukade börja med C-delen: Lund, sport och Malmö. Fortsatte med B-delen: kultur, TV, postis mm och avslutade med A-delen riksnyheter, politik. (för den som undrar)

Men trots att det är lättare att få plats med den numera på ett bord har jag inte riktigt vant mig vid det lilla formatet. Man kan ju t o m ta med den på dass!

Antar att DN- och GP-läsare tänkt samma tanke.