torsdag, december 13, 2007


jag kan inte förstå den egentliga haussen kring ordet äktenskap. jag kan inte heller förstå varför man vilja skilja på folks kärlek. äktenskap vs partnerskap, det är ju ord som inte riktigt har samma innebörd för de flesta. kärlek vs samarbete. livspartner vs kollega. det ena tycks handla om att göra något för resten av livet med en utvald medans det andra är en konstellation för att uppnå framgång.

i dagens Punkt.se läste jag följande
"Många anser att ordet har en hävdvunnen interkulturell betydelse av att två kön är inblandade. Tas det bort kanske man måste prata om samkönade och särkönade äktenskap, och då har man inte vunnit så mycket, säger ärkebiskop Anders Wejryd till TT. "
här skulle jag kunna hävda att det ligger en hund begraven - det man vill är att äktenskap ska gälla för alla. alla ska vara lika inför framtiden, kyrkan, lagen och kärleken.
ändå verkar kyrkan fortfarande vilja göra en skillnad eftersom man säger att även i framtiden skulle man vilja skilja på äktenskap mellan särkönade och samkönade och att därför är debatten om just benämningen meningslös. varför skulle det vara så? är inte hela poängen med debatten att man inte ska skilja på kärlek och kärlek?


Inga kommentarer: