fredag, februari 08, 2008

rädda någon från jaget

om någon är sjuk bortom alla gränser för vad vi kan se som mänsklig värdighet, så pratar man om barmhärtighets mord. ett assisterat självmord eller passiv dödshjälp. individen ska ha rätt att få avsluta sitt liv. det är det rätta, det måste vi unna dem.
om någon är trött på sitt liv, inte ser något ljus i slutet av tunneln, då ska vi rädda dem från dem själva. att vilja dö är plötsligt inte något man man anser berättigat för psykiskt lidande anses inte lika svårt som fysiskt lidande.

den tankegången har jag svårt att förstå. varför frånta folk rätten att bestämma över sitt liv för att vi anser att de skulle kunna ha det så mycket bättre? psykisk sjukdom anses inte kunna förstöra ett liv så som fysisk sjukdom, trots att man i det första exemplet är slav under sitt medvetande medans man i det senare är fångad i sin kropp.

Inga kommentarer: