fredag, mars 28, 2008

Inte du är vad du äter


utan du ser vad du äter?

1 kommentar:

Stellan o Lotta sa...

Mycket bra! Föredömligt skyltat! Här ligger ko-bitarna. Så borde det vara i alla affärer! Kobitar, grisbitar, fiskbitar o så vidare!