måndag, mars 17, 2008

moment 22

för att kunna leva i det dolda (när man lyckats ta sig ifrån ex. en våldsam partner,) behöver man pengar och förståelse. för att få förståelse krävs pengar och för att få pengar krävs förståelse.
det gäller att ha inkomsten säkrad utan att identiten röjs. att kunna arbeta kräver finess, mod och att alla involverade förstår hur viktigt det är att den anställdas indentitet inte röjs utan att det misstas för svart arbetskraft. att jobba som timvikarie är helt uteslutet.
lever man på annan ort än den man är skriven på kan man inte få socialbidrag. har man ägd bostad kan man inte få socialbidrag. hoppar man inte över de väl kända hindrena för att få socialbidrag sitter man på bar backe. när det gäller statliga instanser kan man inte vädja till de anställdas välvilja för de har ingen makt.
"Marianne har nu kontaktat människorättsadvokaten Percy Bratt, ordförande i Svenska Helsingforskommitttén för mänskliga rättigheter, för att försöka få frågan om identitetsbyte prövad i Stockholms tingsrätt. Enligt honom kan det vara så att Sverige bryter mot Europakonventionen.

- Blir det nej i tingsrätten vill jag gå vidare till Europadomstolen, säger Marianne. Vi lever som rättslösa flyktingar i vårt eget land.

För att få en juridisk prövning måste hon först samla ihop tillräckligt med pengar för att kunna betala rättegångskostnaderna.

- Jag har vänt mig till kyrkor och vädjat till organisationer och föreningar"
från DN
för att få saker att fungera friktionsfritt krävs utbildning och lagändringar, men för att uppmärksamma politiker på både lokal- och riksnivå krävs att man kliver fram ur det dolda. gör man det, offrar man sig själv

Inga kommentarer: