torsdag, juni 05, 2008

jag hoppas att jag lider av tillfällig dyslexi

"Polismannen som utredde The Pirate Bay och sedan fick jobb på filmbolaget Warner Brothers är nu tillbaka på sin tjänst hos polisen. Dessutom har åklagaren kunnat konstatera att han var anställd av Warner redan innan åtal väcktes."
någon med stor makt väljer att driva en fråga utifrån sina privata (ekonomiska) intressen är att föredra framför någon med stor makt som väljer att jobba med en fråga efter att ha arbetat med den?
"Men åklagaren menar inte att det påverkar värdet av polisutredningen, eftersom den då var avslutad och ute på delgivning hos de misstänktas advokater.
– Så jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder eller komplettera någon utredning, säger Roswall."
båda citaten från Sydsvenskan
säg att jag missförstår något? jag sitter här och undrar om jag är allmänt korkad som inte förstått texten eller allmänt korkad som inte förstår hans resonemang.

Inga kommentarer: