lördag, december 06, 2008

utnyttjande

jag följde aldrig dokumentärserien om Malmöeleverna som fick hjälp för att klara sina betyg med hjälp av vad som beskrevs som gräddan inom utbildningsväsendet. för mig så rimmade det illa. det är alltid positivt att man satsar extra resurser på de som verkligen behöver det, men genom att filma hela experimentet stigmatiserade man inte bara skolan utan var och en av ungdomarna. de blev dokusåpe-kändisarna som inte blev kända för vare sig silikoninlägg, slagsmål eller fylla, utan för deras brist på kunskap. någon gled ner från ovan och hjälpte de små stackarna bli fina Svenssons.
"F: Vilken var elevernas inställning till att vara med?

S: Det var frivilligt att delta i projektet och det krävde målsmans tillstånd.
Inför inspelningsstart besökte producenten och redaktören alla elever och deras förälder/föräldrar. I vissa fall deltog även en auktoriserad tolk. Under familjebesöket gavs information om projektet för att familjerna skulle ha möjlighet att ta ställning till medverkan samt ställa frågor. Varje elevs förälder/föräldrar har givit skriftliga tillstånd som kunde återkallas när som helst om de fann obehag.

F: Betyder det att de som inte ville slapp vara med?

S: Alla ville vara med. Men om en elev inte hade velat vara det gavs möjlighet att under terminen gå i en parallellklass. "
från SVTs informationssida om serien

det var därmed aldrig fråga om frivillighet eftersom oerhört få barn kan tänka sig byta klass sista året på högstadiet. idéen i sig är befängd - vill eleven inte visa allt på tv så får eleven flytta på sig!
helt enkelt - jag tyckte det var en unken idé och blev väldigt förvånad över hur väl mottagen serien blev. enligt mig var det slaskunderhållning inte ens värd kanal 5!

idag publiceras en nyhet som gör mig riktigt bedrövad och det är att man ifrågasätter deltagarnas kunskaper baserat på nationella prov.
där ligger del illaluktande kärnan, det fula problemet med programmet - stigmatiseringen. de här individerna och deras kunskaper kommer alltid ifrågasättas.

Inga kommentarer: