torsdag, november 18, 2010

Sur, och då menar jag SURmumriken

Det går ett rykte om att en boksta* förs*unnit från mitt tangentbord och det gör det förbannat s*årt att skri*a tenta där man hela tiden måste hålla tungan rätt i mun och und*ika den där förbannade boksta*en som inte *ill komma om man inte kopierar in den från annan text.

Jag röstar därför på att *i utesluter boksta*en V ur alfabetet alternati*t ersätter den med W. Ett alternati* är att jag slutar an*ända den här förbannade skitdatorn.

Inga kommentarer: