söndag, februari 10, 2013

Verkar gilla

Jag läser sällan papperstidningar längre såvida de inte kretsar kring intressen och således saker som inte blir inaktuella. Dagstidningar köper jag sällan och gratistidningarna tar jag aldrig. Papperstidningar är slöseri med material och energi för min del. Mina nyheter får jag via internet och till viss del radio.

Dock insåg jag i natt är det är dags att ändra mina vanor alternativt se över ekonomin. Även om 28 kronor per månad inte är en stor summa så gissar jag att det kommer bli fler summor då fler tidningar kommer följa spåret och jag har aldrig varit 1 tidning trogen. Jag föredrar att läsa flertalet tidningar och ibland se de olika vinklarna på vad som det dels skrivs om och hur det skrivs om samma saker.

Samtidigt som jag förstår beslutet så irriterar det mig lite. 20 fria artiklar per månad innebär att ingen som regelbundet läser tidningen kommer att kunna undgå en onlineprenumeration. Helt plötsligt blir man mer knuten till en informationskälla och den vinkling den faktiskt ger.
Frågan är då hur biblioteken kommer ställa sig till detta? Man kan läsa dagstidningar där av ett enkelt skäl: alla ska ha tillgång till nyheter. Man satte upp datorer med internet på biblioteken av samma skäl: alla ska ha tillgång till internet som informations- och kommunikationsmedel. Nu försvinner de gratis informationskällorna online för privatpersonen men kommer de fortfarande vara tillgängliga gratis på biblioteken?(Printscreen från Sydsvenskan 130210)

Inga kommentarer: